Φροντιστήριο Ορίζοντες | Ιδιαίτερο ή φροντιστήριο;
15450
post-template-default,single,single-post,postid-15450,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-16.2.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Ιδιαίτερο ή φροντιστήριο;

Αυτή η απόφαση είναι αρκετά κρίσιμη, αφού η κατάλληλη προετοιμασία του παιδιού μπορεί να καθορίσει το επαγγελματικό του μέλλον.

Φροντιστήριο Ιδιαίτερα
Η ποιότητα του μαθήματος στο πλαίσιο των ολιγομελών γκρουπ μαθητών είναι εξαιρετική Ο μαθητής είναι μόνο ένας
Ο καθηγητής έχει να ασχοληθεί μόνο με λίγα άτομα. Τις περισσότερες φορές ο καθηγητής προέρχεται από κάποια σύσταση γνωστού, χωρίς οι γονείς να γνωρίζουν το υπόβαθρο του καθηγητή – που μπορεί απλώς να έχει τελειώσει, λόγου χάρη, τη φιλολογία ή να είναι ακόμα φοιτητής
Τα παιδιά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους Τα διαγωνίσματα συνήθως δεν μπορούν να ακολουθήσουν την προσομοίωση των εξετάσεων, αφού ο μαθητής γράφει στο περιβάλλον του σπιτιού του, ενώ πολλές φορές δεν γράφει καν διαγωνίσματα, αλλά αρκείται στην επίλυση ασκήσεων.
Ακούν ο ένας τις απορίες του άλλου και μαθαίνουν από τα λάθη των υπολοίπων. Ακόμα και η αξιολόγησή του βασίζεται τις περισσότερες φορές στην επίδοσή του στις ασκήσεις ή κρίνεται από τους γονείς απευθείας από τους βαθμούς του σχολείου.
Αποφεύγουν λάθη που πιθανόν να έκαναν σε άλλη περίπτωση. Ειδικά στις μεγαλύτερες τάξεις του Λυκείου, τα μαθήματα σε μορφή ιδιαίτερου είναι αρκετά δαπανηρά.
Παράλληλα “ανοίγει” το μυαλό τους σε άλλους τρόπους σκέψης. “Χάνεται” ουσιαστικός χρόνος μελέτης και προετοιμασίας, αφού υπάρχουν στιγμές «χαλαρότητας».
Στα φροντιστήρια με ολιγομελή τμήματα οι καθηγητές είναι απόλυτα καταρτισμένοι στο αντικείμενό τους, ενώ παράγουν οι ίδιοι τις σημειώσεις που δίνουν στους μαθητές ως υποστηρικτικό υλικό
Διενεργούνται διαγωνίσματα προσομοίωσης των εξετάσεων, στις αντίστοιχες συνθήκες
Εξοικείωση των μαθητών τόσο σε ψυχολογικό όσο σε πρακτικό επίπεδο με τη διαδικασία των εξετάσεων και της αξιολόγησης.
Σε οικονομικό επίπεδο, το φροντιστήριο με ολιγομελή τμήματα είναι πολύ περισσότερο συμφέρουσα ως επιλογή
Τα μαθήματα σε ολιγομελή τμήματα προσφέρουν ένα συγκροτημένο πρόγραμμα στο μαθητή, που είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες του – εφόσον οι μαθητές στην τάξη είναι λίγοι.Ρομποτική στο Φροντιστήριο οριζοντες

Οι εγγραφές ξεκίνησαν